Zekaoyunlari.com'a Hoşgeldiniz !

0

Sözleşme ve Gizlilik Anlaşması

GENEL KULLANIM ŞARTLARI, SÖZLEŞME, KURALLAR VE YASAL SORUMLULUKLAR

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle aşağıda yer alan koşulları dikkatle okuyunuz. www.zekaoyunlari.com aşağıda  belirtilen koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

www.zekaoyunlari.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

www.zekaoyunlari.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Kullanım ve Güvenlik Kuralları

·         www.zekaoyunlari.com herkese açık bir sitedir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi/kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

·         Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.

·         Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

·         Üyenin/Kullanıcının, www.zekaoyunlari.com kampanyalarının, www.zekaoyunlari.com satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, www.zekaoyunlari.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.zekaoyunlari.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.zekaoyunlari.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.zekaoyunlari.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

İçerik Kullanımı

·         www.zekaoyunlari.com 'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.zekaoyunlari.com'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veyawww.zekaoyunlari.com 'un  izni olmadan link vermek yasaktır.

·         Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı www.zekaoyunlari.com 'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

Sorumluluklar

·         www.zekaoyunlari.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

·         www.zekaoyunlari.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.zekaoyunlari.com sitesini kullanmaya başlayabilir. 

·         www.zekaoyunlari.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.zekaoyunlari.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir. 

·         İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.zekaoyunlari.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle,www.zekaoyunlari.com tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE'nin www.zekaoyunlari.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

·         Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.zekaoyunlari.com'ı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

·         www.zekaoyunlari.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

·         Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından www.zekaoyunlari.com üzerinden yapılabilir. www.zekaoyunlari.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.zekaoyunlari.com silip silmemekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

·         www.zekaoyunlari.com sitesinde ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

·         www.zekaoyunlari.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

·         Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

 

www.zekaoyunlari.com’un Hak ve Yükümlülükleri

·         www.zekaoyunlari.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.zekaoyunlari.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.zekaoyunlari.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

·         www.zekaoyunlari.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.zekaoyunlari.com'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.zekaoyunlari.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.zekaoyunlari.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. 

·         Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.zekaoyunlari.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, www.zekaoyunlari.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

·         Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, www.zekaoyunlari.com'a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır.

 

Veri Gizliliği İlkeleri ve Telif Hakkı

          İşbu internet sitesi ve bu sitede yer alan TBT’nin geliştirerek yarattığı ve kendi fikri ürünü olan, akıl oyunları ve zeka oyunları ile tamamen TBT’nin kendi analiz ve çalışma yöntemleri doğrultusunda hazırlanan bilgisayar programları, yazılımları, taslaklar, krokiler, düşünceler, çizimler, planlar, standartlar, prototipler, örnekler, kalıplar, eğitim materyalleri, modeller, araçlar, icatlar, know-how, usuller, süreç, aparat, aletler, formüller, TBT’nin belge ve hizmetleri, araştırma ve deneysel iş geliştirme tasarım detaylarına ilişkin bilgiler, reklamlar, satış, ticaret ve pazarlama planları, stratejiler, hedefler, örnek tanıtımlar (demolar) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm teknik ve teknik olmayan bilgiler, telif hakları, ticari sırlar ve korunmaya değer tüm bilgi ve unsurlar dahil olmak üzere tüm içerik, her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI'na aittir. Kullanıcılar sitede yer alan bilgileri sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilecek olup TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI'nın önceden yazılı izni alınmaksızın bu bilgiler kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla vb. şekilde kullandırılamaz, değiştirilemez.

         Bu sitede yer alan bilgilerin gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak, TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI bu sitede yer alan her türlü bilgiyi, içeriği önceden bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirmeye, düzeltmeye ve çıkarmaya tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.

         Hiçbir üçüncü şahıs ya da kurum TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI'ndan, önceden yazılı bir muvafakat almadan www.akiloyunlari.com sitesine bağlantı sağlama yetkisi yoktur.

Yasal Uyarı

TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI sitede yer alan bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olması için elinden gelen makul çabayı sarf etmektedir. Bununla birlikte TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI hiçbir koşulda, Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleştirilmemesi gözden geçirmesinde gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten, sitede yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı ötürü sorumlu değildir.

TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI web sitesinin yayınlanması, sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site içerisindeki bilgileri; hukuki ilişki içinde olsun olmasın, 3. Şahıslara herhangi bir hak tanımayacağı gibi,  TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI için bir taahhüt içermez; TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI ile sözleşme imzalamış 3. Kişilere yönelik duyuru veya açıklama olduğu açıkça ilan edilmedikçe, sözleşme ve ekindeki şartlarının değiştirilmesi, genişletilmesi veya kaldırılması anlamını taşımaz.

TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI üçüncü şahıslar tarafından idare edilen bağlantılı internet siteleri içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Veri gizliliği ve Güvenlik Politikası işbu siteye erişim yapan tüm ziyaretçilerimizi ilgilendirmektedir. Bu sitede yer alan herhangi bir bilginin herhangi bir şekilde tahrif edilmesi, değiştirmesi, kopyalanması, izinsiz kullanılması halinde TÜRK BEYİN TAKIMI/AKIL OYUNLARI'nin hukuki ve cezai yasal başvuruda bulunma hakkı saklıdır.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

·         Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

 

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

·         Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

 

Tebligat Adresleri

·         www.zekaoyunlari.com sitesi üyelerinin www.zekaoyunlari.com'a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

·         Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

·         www.zekaoyunlari.com'un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın www.zekaoyunlari.comtarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Saygılarımızla,


www.zekaoyunlari.com

AKIL OYUNLARI Basın Yayın Eğitim Reklam Turizm ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti

Atakent Mah. Dicle Cad. Alpaslan Sitesi 1. Blok B Girişi 3/E Ümraniye İstanbul

0216 358 08 10 / bilgi@zekaoyunlari.com


 


Sepetim

Sepetinizde hiç ürün yok.